Farmakološko lečenje

Farmakološko lečenje

Pharmacological Treatment²

Farmakološko lečenje treba da se posmatra kao deo sveobuhvatne strategije kontrole bolesti gojaznosti (dijeta i fizička aktivnost su preduslovi).

Pojedinci koji mogu da budu podobni za primanje terapije lekom su oni čiji je BMI ≥ 30 kg/m2 ili ≥ 27 kg/m2 sa oboljenjem povezanim sa gojaznošću (npr. hipertenzija, dijabetes melitus tipa 2, apneja tokom spavanja)

Provera na 3 meseca je važna, u smislu da, ako osoba na terapiji lekom nije postigla smanjenje težine od >5%, u okviru datog perioda, ne postoji nikakva prednost u tome da se nastavi sa farmakoterapijom i lečenje treba prekinuti. Ukoliko osoba ima dijabetes tipa 2, onda je cilj gubitak težine >3% da bi se procenilo da li ona/on reaguje na lečenje ili ne.

 

Farmakoterapija za gojaznost u Evropi²

Lekovi Status Mehanizam Doziran Procena
odgovora
Za više informacija
posetite veb-sajt EMA
Orlistat Odobren od strane FDA i EMA inhibitor pankreasne,
želudačne
lipaze
120mg tpd
60mg tpd (OTC)
2.9-3.4%
1 godina
Vidite više za Orlistat OTC
Vidite više za Orlistat na recept
Bupropion/
Naltrexone
Odobren od strane FDA i EMA DA/NE inhibitor
preuzimanja (B)
opiodni
antagonist (N)
8/90 mg tb
2tb dpd
4.8% 1 godina
prekinite ako je <%5
gubitka težine
za 12 nedelja
Videti više za Bupropion/Naltrexone
Liraglutide Odobren od strane FDA i EMA GLP-1 agonist 3mg sc
jednom dnevno
5.8kg 1 godina
prekinite ako je <4%
gubitka težine
za 14 nedelja
Vidite više za Liraglutide

OTC=bez recepta, MAOI=inhibitor monoaminooksidaze, NE=norepinefrin, DA=dopamin, GLP-1=glukagonu sličan peptid-1,
MEN=multipla endokrin neoplazija,
N=Naltrekson, B=Bupropion,
dpd=dva puta dnevno,
tpd=tri puta dnevno,
sc=subkutana injekcija,
Wks=nedelja


Reference