Gojaznost
je put u bolest
Gojaznost je jedna od najrasprostranjenijih hroničnih bolesti za koje je neohodno sistematično zdravstveno lečenje i prevencija...
Međunarodna zdravstvena organizacija WHO je opisala gojaznost kao hronični zdravstveni problem kod odraslih širom sveta. U podacima WHO iz 2015. godine,…
Gojaznost je oboljenje sa mnogim faktorima koji tome doprinose, uključujući genetiku, ponašanje, okruženje, zdravstvene faktore, putanje centralnog nervnog sistema (CNS)…
Fiziološki: Depresija, Loša slika o sebi, Loš kvalitet života, Poremećaj u ishrani...
5,5% slučajeva kancera je povezano sa prekomernom težinom i gojaznošću uključujući kancer jednjaka, kolorektalni, pankreasa, žučne kese, bubrega, dojke i…
Dobra vest je da se može sprečiti povećanje težine. Algoritam lečenja, kontrole težine Evropske asocijacije za ispitivanje gojaznosti (eng. European…
Indeks telesne mase (BMI), mera koja označava nutritivni status kod odraslih, se izračunava kao težina u kilogramima podeljena
BMI se izračunava na sledeći način: BMI = težina (kg) podeljena sa visinom na kvadrat (m²)