Farmakološko zdravljenje

Farmakološko zdravljenje

Farmakološko zdravljenje²

V okviru celovite strategije zdravljenja debelosti je treba razmisliti tudi o farmakološkem zdravljenju (predpogoj sta dieta in telesna dejavnost).

Posamezniki, ki so lahko primerni za zdravljenje z zdravili, so tisti, ki imajo ITM ≥ 30 kg/m2 ali ITM ≥ 27 kg/m2 in bolezen, povezano z debelostjo (npr. visok krvni tlak, sladkorno bolezen tipa 2, apnejo v spanju).

Pomembna kontrolna točka je tri mesece, kar pomeni, če se telesna masa posameznika, ki prejema zdravila, v tem času ne zmanjša za več kot 5 %, nadaljnje farmakološko zdravljenje ne bi imelo nobenih koristi in ga je zato treba ukiniti. Predvsem pri posameznikih, ki imajo sladkorno bolezen tipa 2, pa je cilj, na podlagi katerega se oceni, ali se posameznik odziva na zdravljenje ali ne, zmanjšanje telesne mase za več kot 3 %.

 

Farmakološko zdravljenje debelosti v Evropi²

Zdravila Status Mehanizem Odmerjanje Ocena 
odziva
Za več informacij
obiščite spletno stran Evropske agencije za zdravila
Orlistat zdravilo sta odobrili Ameriška uprava za hrano in zdravila ter Evropska agencija za zdravila zaviralec,
pankreasnih in
želodčnih lipaz
120 mg trikrat dnevno
60 mg tid (OTC)
2.9-3.4 %
1 leto
Več o zdravilu orlistat OTC
Več o zdravilu orlistat Rx
Bupropion/
naltrekson
zdravilo sta odobrili Ameriška uprava za hrano in zdravila ter Evropska agencija za zdravila zaviralec ponovnega
privzema DA/NE (B)
opioidni
antagonist (N)
8/90 mg tb
2tb bid
4.8 % 1 leto
ukinitev ob < 5-odstotnem 
zmanjšanju telesne mase 
v 12 tednih
Več o bupropionu/naltreksonu
Liraglutid zdravilo sta odobrili Ameriška uprava za hrano in zdravila ter Evropska agencija za zdravila agonist GLP-1 3 mg sc
enkrat dnevno
5.8 kg 1 leto
ukinitev ob < 4-odstotnem
zmanjšanju telesne mase
v 14 tednih
Več o zdravilu liraglutid

OTC = zdravilo brez recepta, MAOI = zaviralec monoaminooksidaze, NE = norepinefrin, DA = dopamin, GLP-1 = glukagonu podobni peptid 1,
MEN = multipla endokrina neoplazija,
N = naltrekson, B = bupropion,
bid = dvakrat dnevno,
tid = trikrat dnevno,
tb = tablete,
sc = subkutana injekcija,
Rx = zdravilo na recept


Reference