Izziv debelosti

Izziv debelosti

Izziv debelosti

SZO opisuje debelost kot največji svetovni kronični zdravstveni problem med odraslimi.1 Po podatkih SZO iz leta 2015 je bilo med odraslimi Evropejci debelih (ITM ≥ 30) 21,5 % moških in 24,5 % žensk.1

Povprečni indeksi telesne mase (kg/m2), po svetu, starost nad 18 let, 2014 (starostno standardizirana ocena)
Ženske2

Povprečni indeksi telesne mase (kg/m2), po svetu, starost nad 18 let, 2014 (starostno standardizirana ocena)
Moški3

Ocene debelosti v prihodnosti

Čezmerna telesna masa in debelost postajata vse bolj razširjeni – po napovedih naj bi bilo leta 2030 na svetu več kot 2,16 milijarde ljudi s čezmerno telesno maso in 1,12 milijarde debelih. To globalno klinično in javnozdravstveno breme je povezano tudi s povečanim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, raka in smrt.4

Globalna pogostnost sladkorne bolezni pri odraslih (starih od 20 do 79 let) je leta 2010 znašala 6,4 %, kar pomeni, da je prizadela okoli 285 milijonov odraslih. Ta pogostnost naj bi se po napovedih do leta 2030 povečala na 7,7 %, kar je približno 439 milijonov odraslih.5

Globalne napovedi pogostnosti sladkorne bolezni za leto 2040 v primerjavi z letom 20156


Reference