Otyłość wiąże się z występowaniem innych chorób

Otyłość wiąże się z występowaniem innych chorób

5.5%

nowotworów przypisuje się nadwadze i otyłości1a
Obejmują one nowotwory przełyku, jelita grubego, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerki, piersi i trzonu macicy

55%

większe ryzyko wystąpienia depresji2b
wśród osób o BMI ≥30 kg/m2

~2x

większe ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej (CHD) i udaru mózgu3
w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała

aNa podstawie danych szacunkowych odsetka nowotworów występujących w Wielkiej Brytanii w 2010 roku, przypisanych 14 środowiskowym czynnikom ryzyka oraz czynnikom ryzyka związanym ze stylem życia.
bNa podstawie metaanalizy podsumowującej dostępne badania kohortowe (Marzec 2008 r).
BMI = wskaźnik masy ciała, CHD = choroba wieńcowa.


Na podstawie: