Otyłość
jest chorobą przewlekłą, która jednocześnie jest czynnikiem ryzyka wielu innych chorób
Otyłość jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych, przewlekłych chorób wymagających systematycznego leczenia i profilaktyki...
Światowa Organizacja Zdrowia określiła otyłość jako największy przewlekły problem zdrowotny u osób dorosłych na całym świecie. Według danych tej organizacji…
Otyłość jest chorobą powodowaną przez wiele czynników, w tym genetycznych, behawioralnych, środowiskowych, medycznych, związanych ze szklakami ośrodkowego układu nerwowego i…
Psychologiczne: Depresja, Niska samoocena, Niska jakość życia, Zaburzenie odżywiania...
5,5% nowotworów przypisuje się nadwadze i otyłości.  Obejmują one nowotwory przełyku, jelita grubego, trzustki, pęcherzyka żółciowego, nerki, piersi i trzonu…
Dobra wiadomość jest taka, że przyrostowi masy ciała można zapobiec. W algorytmie postępowania leczniczego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Wskaźnik masy ciała (BMI), będący miarą stanu odżywienia u dorosłych, jest obliczany jako ciężar w kilogramach podzielony
Wskaźnik masy ciała (BMI) oblicza się w następujący sposób: BMI = masa ciała (kg) podzielona przez wzrost (w metrach) do…