Farmakološko liječenje

Farmakološko liječenje

Farmakološko liječenje²

Farmakološko liječenje treba smatrati dijelom sveobuhvatne strategije u kontroli bolesti pretilosti (preduvjeti su dijeta i tjelesna aktivnost).

Za terapiju lijekovima mogu biti pogodne osobe koje imaju ITM ≥ 30 kg/m2 ili ITM ≥ 27 kg/m2 i bolest povezanu s pretilosti (npr. hipertenzija, šećerna bolest tip 2, apneja tijekom spavanja).

Točka provjere od 3 mjeseca je važna, što znači da ako neka osoba na terapiji lijekovima nije postigla smanjenje težine za >5%, unutar toga razdoblja, tada nastavak farmakoterapije neće pomoći i liječenje treba prekinuti. To se posebice odnosi na osobe sa šećernom bolešću tipa 2; u tom je slučaju za procjenu reagira li ta osoba na liječenje ili ne, ciljni gubitak težine >3%.

 

Farmakoterapija pretilosti u Europi²

Lijekovi Status Mehanizam Doza Procjena
odgovora
Za više informacija
posjetite web-mjesto EMA-e
Orlistat Odobrile FDA i EMA inhibitor
lipaze iz
gušterače, želuca
120 mg tid
60mg tid (OTC)
2,9-3,4%
1 godina
Vidjeti više za orlistat OTC
Vidjeti više za orlistat Rx  
Bupropion/
naltrekson
Odobrile FDA i EMA inhibitor ponovne
pohrane DA/NE (B)
opioid
antagonist (N)
8/90 mg tb
2 tb bid
4,8% 1 godina
prestati ako
je u 12 tjedana
gubitak težine <%5
Vidjeti više za bupropion/naltrekson
Liraglutid Odobrile FDA i EMA GLP-1 agonist 3 mg s.c.
jedanput na dan
5,8 kg 1 godina
prestati ako
je u 14 tjedana
gubitak težine <%4
Vidjeti više za liraglutid

OTC = bezreceptni lijek, MAOI = inhibitor monoaminooksidaze, NE = norepinefrin, DA = dopamin, GLP-1 = peptid-1 sličan glukagonu,
MEN = multipla endokrina neoplazija,
N = naltrekson, B = bupropion
bid = dva puta na dan,
tid = tri puta na dan,
tb = tablete,
s.c.= potkožna (supkutana) injekcija
tj = tjedni


Referencije