Problem pretilosti

Problem pretilosti

Problem pretilosti

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) opisala je pretilost kao najveći kronični zdravstveni problem u odraslih širom svijeta.1 Prema podacima SZO-a iz 2015., među odraslima u Europi pretilost je ustanovljena (ITM ≥ 30) u 21,5% muškaraca i 24,5% žena.1

Srednja vrijednost indeksa tjelesne mase (kg/m2), za dob 18+ u svijetu 2014 godine. (procjena standardizirana prema dobi)
Žene2

Srednja vrijednost indeksa tjelesne mase (kg/m2), za dob 18+ u svijetu 2014. godine (procjena standardizirana prema dobi)
Muškarci3

Procjene pretilosti u budućnosti

Prekomjerna težina i pretilost postaju sve raširenija pojava, pa će prema globalnim projekcijama do 2030. godine više od 2,16 milijardi osoba imati prekomjernu težinu, a 1,12 milijardi bit će pretilo. Ovaj klinički i javnozdravstveni problem svjetskih razmjera, uzajamno je povezan i s povećanim rizikom od šećerne bolesti tipa 2, kardiovaskularnim bolestima, rakom i smrtnošću.4

U svijetu, prevalencija šećerne bolesti među odraslim osobama (u dobi od 20 do 79 godina) iznosila je 2010. godine 6,4%, što je obuhvaćalo oko 285 milijuna odraslih osoba. Prema projekcijama, ova će se prevalencija do 2030. godine povećati na 7,7% i približno 439 milijuna odraslih osoba.5

Projekcije prevalencije šećerne bolesti u svijetu u 2040. godini naspram 2015.6


Referencije