Koje su izmjerene vrijednosti pretilost

Koje su izmjerene vrijednosti pretilost

Mjerenje pretilosti

• Indeks tjelesne mase (ITM), je vrijednost koja pokazuje status uhranjenosti odraslih osoba, a izračunava se kao težina u kilogramima podijeljena visinom u kvadratnim metrima (kg/m2). Rizik od preuranjene smrti i mnogih ozbiljnih bolesti raste s porastom vrijednosti ITM-a.1

Klasifikacija pretilosti temelji se na vrijednostima indeksa tjelesne mase (ITM) kao što je prikazano na slici 1.1

Slika 1. Klasifikacija pretilosti na temelju vrijednosti ITM-a1

Za normalnu tjelesnu težinu ITM obuhvaća raspon između 18,5 i 24,9 kg/m2.1 Prema graničnim točkama ITM-a osobe se najčešće definiraju kao:1

 • Prekomjerne težine ako imaju ITM od 25 do 29,9 kg/m2
 • Pretile ako imaju ITM ≥ 30 kg/m2

Tablica u nastavku opisuje klasifikacije prekomjerne težine i pretilosti prema ITM-u i opsegu struka te navodi rizik za pojavu povezanih bolesti: šećerne bolesti tipa 2, hipertenziju i kardiovaskularne bolesti.6

  Kategorije ITM-a
Opseg struka Normalna težina
18,5 - 24,9 kg/m2
Prekomjerna težina
25 - 29,9 kg/m2
Pretilost I. stupnja
30 - 34,9 kg/m2
Muškarci: <102 cm
Žene: <88 cm
Najmanji rizik Povećan rizik Visoki rizik
Muškarci: ≥ 102 cm
Žene: ≥ 88 cm
Povećan rizik Visoki rizik

Vrlo visoki rizik 

Mjerenje pretilosti u području trbuha

Sve više dokaza ukazuje na to da je prediktor morbiditeta i smrtnosti povezane s debljinom pretilost u području trbuha (abdominalna pretilost), a ne ukupna količina masnog tkiva. 2 Abdominalnu pretilost određuju tri vrijednosti:

• Opseg struka izmjeren metrom u vodoravnoj ravnini, na sredini između gornjeg grebena ilijačne kosti i donjeg ruba zadnjeg rebra.3

 • Opseg struka smatra se najpraktičnijom mjerom masnog tkiva u području trbuha. Previše masnog tkiva u području trbuha povezano je s većim rizicima za zdravlje nego ono u perifernim dijelovima tijela.3
 • Što je veći opseg struka, veći je rizik od kardiovaskularne bolesti.4

Kako pravilno izmjeriti opseg struka.

Najprije morate:

 • Provjeriti imate li metar odgovarajuće duljine (poželjno je 200 cm)
 • Izmjeriti bokove na najširem dijelu
 • Stanite prirodno, malo razmaknutih nogu i opušteno

Zatim izmjerite točni opseg struka na sljedeći način:

 1. Pronađite gornji rub bočne kosti (gornji greben ilijačne kosti) i donji rub luka zadnjeg rebra
 2. Namjestite metar na pola puta između tih točaka, provjerite je li metar vodoravno postavljen u odnosu na podlogu, priljubite uz kožu, ali nemojte pritiskati trbuh 
 3. Normalno udahnite i izdahnite 2-3 puta i izmjerite na kraju izdaha.

• Opseg bokova mjeri se na visini prednje gornje zdjelične kosti, gdje se može osjetiti, inače na najširem opsegu ispod struka4. Mjeriti treba oko najšireg dijela stražnjice.

Kako pravilno izmjeriti opseg bokova.

 • Pronađite kraj bedrene kosti ili veliki trohanter (veliki trohanter femura (bedrene kosti) veliki je, nepravilni, četverostrani istaknuti dio kosti na gornjem lateralnom dijelu kuka.)
 • Izmjerite bokove na najširem dijelu
 • Provjerite je li Vam metar postavljen vodoravno
 • Izmjerite i navedite izmjerenu vrijednost točno do najbližeg centimetra.

• Omjer struka i bokova, dobije se dijeljenjem izmjerenog opsega struka s izmjerenim opsegom bokova.5 Tablica ispod pokazuje granične točke i rizik za pojavu metaboličkih komplikacija prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO) na temelju podataka za omjer struka i bokova.7

Pokazatelj omjera struka i bokova
Rizik od metaboličkih komplikacija
 
Žene
≥ 0,85 cm
Muškarci
≥ 0,90cm
Značajno povećan
 
 

Referencije