Υπολογίστε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας (ΔΜΣ)

Υπολογίστε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας (ΔΜΣ)

Υπολογίστε τον Δείκτη Μάζας Σώματός σας (ΔΜΣ)

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται ως εξής:

  • ΔΜΣ = βάρος (kg) διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (m²)

Εάν χρησιμοποιούνται λίβρες και ίντσες:

  • ΔΜΣ = βάρος (Ibs) πολλαπλασιαζόμενο με 703, και στη συνέχεια διαιρούμενο με το τετράγωνο του ύψους (ίντσες²)¹

Ο ΔΜΣ παρέχει μια μέθοδο εκτίμησης της κατάστασης βάρους και συσχετίζεται με τον κίνδυνο νόσησης και θανάτου λόγω αιτίων που συνδέονται με την παχυσαρκία.2

Καθώς ο ΔΜΣ αυξάνεται, το συνδεόμενο επίπεδο κινδύνου νόσησης από διαβήτη τύπου 2, υπέρταση και καρδιαγγειακή νόσο, που σχετίζονται με το φυσιολογικό βάρος και περιφέρεια μέσης, αυξάνεται επίσης.3

Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες και υπολογίστε τον δείκτη μάζας σώματός (ΔΜΣ) σας.

Ύψος: cm  cm
Βάρος: kg kg
Φύλο:
Ηλικία: έτη

Με δείκτη μάζας σώματος: , το άτομο θεωρείται:

Proposed age-adjusted body mass index: , considered:

Percentile for age and gender:

The adjustment for age is a purely mathematical (not clinical) extension of the NRC adjustment, cited in Zeman, for the "healthy weight" range.


Weight from BMI

Here, you can find out what weight (given the above height) would give you a particular BMI.

Target BMI:

Weight required:
lb kg


Παραπομπές