Η σημασία

της μέτριας

απώλειας βάρους

Όταν σκεφτόμαστε την απώλεια βάρους, συχνά έχουμε στο μυαλό μας ένα «ιδανικό» σωματικό βάρος ή έναν υπέρτατο στόχο απώλειας βάρους.

Η παχυσαρκία είναι μία από τις πιο διαδεδομένες χρόνιες νόσους, που χρειάζεται συστηματική ιατρική θεραπεία και πρόληψη.