Spočítejte si svůj BMI

Spočítejte si svůj BMI

Spočítejte si svůj BMI

BMI se počítá následujícím způsobem:

  • BMI = hmotnost (v kg) dělená druhou mocninou výšky (v m²)

Pokud se používají libry a palce:

  • BMI = hmotnost (v Ib) vynásobená 703, poté vydělená druhou mocninou výšky (palce²)¹

Hodnota BMI vyjadřuje tělesný stav dle hmotnosti, který souvisí se stupněm rizika nemocí vznikajících na podkladě obezity.2

Jak se BMI zvyšuje, stupeň rizika onemocnění, jakým jsou diabetes 2. typu, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění, se rovněž zvyšuje.3

Zadejte následující informace a spočítejte si svůj index tělesné hmotnosti (BMI).

Výška: cm cm
Hmotnost: kg kg
Pohlaví:
Věk: let

Index tělesné hmotnosti: , považován za:

Proposed age-adjusted body mass index: , considered:

Percentile for age and gender:

The adjustment for age is a purely mathematical (not clinical) extension of the NRC adjustment, cited in Zeman, for the "healthy weight" range.


Weight from BMI

Here, you can find out what weight (given the above height) would give you a particular BMI.

Target BMI:

Weight required:
lb kg


Odkazy