Farmakološki tretman

Farmakološki tretman

Farmakološki tretman²

Farmakološki tretman treba razmotriti kao dio iscrpne strategije rješavanja pretilosti (preduvjeti su prehrana i fizička aktivnost).

Osobe koje bi mogle biti podobne za terapiju lijekovima si one sa BMI ≥ 30 kg/m2 i il BMI ≥ 27 kg/m2 sa bolesti koja je povezana sa pretilosti (npr. hipertenzija, diabetes mellitus tipa 2, apneja u snu)

Vremenski period od 3 mjeseca je važan, što znači da osoba koja prima terapiju lijekovima nije postigla smanjenje težine >5% unutar tog perioda, nema prednosti da se nastavi farmakološki tretman i on se mora prekinuti. Posebno ako osoba ima dijabetes tipa 2, onda je cilj gubitak težine od >3% da bi se procijenilo da li odgovara na liječenje.

 

Farmakoterapija pretilosti u Evropi²

Lijekovi Status Mehanizam Doza Procjena
odgovora
Za više informacija
posjetite stranicu EMA-e
Orlistat odobrile FDA i EMA inhibitor
lipaze gušterače,
želuca
120mg tid
60mg tid (bez recepta)
2,9-3,4%
1 godina
Vidi više za Orlistat bez recepta
Vidi više za Orlistat na recept 
Bupropion/
Naltrexone
odobrile FDA i EMA Inhibitor ponovnog
unosa norepinefrina–dopamina (B)
antagonist
opioida (N)
8/90 mg tb
2tb bid
4,8% 1 godina
zaustaviti ako <%5
gubitka težine
u 12 sedmica
Vidi više za Bupropion/Naltrexone
Liraglutide odobrile FDA i EMA GLP-1 agonist 3mg sc
jednom dnevno
5,8kg 1 godina
zaustaviti ako <%4
gubitka težine
u 14 sedmica
Vidi više za Liraglutide

OTC=bez recepta, MAOI=ınhibitor monoaminoksidaze, NE=norepinefrin, DA=dopamin, GLP-1=glukagonu sličan peptid-1,
MEN=multipla endokrina neoplazija,
N=Naltrexone, B=Bupropion,
bid=dvaput dnevno,
tid=tri puta dnevno,
tb=tablete,
sc=subkutana injekcija,
Wks=sedmice


Reference