Pretilost je povezana sa komorbiditetima

Pretilost je povezana sa komorbiditetima

5.5%

slučajeva raka može se pripsati pretilosti1a
uključujući rak jednjaka, kolorektalni rak, rak gušterače, žuči, bubrega, dijke i materice

55%

povećan rizik od depresije2b
među osobama da BMI ≥30 kg/m2

~2x

povećan rizik od CHD-a i moždanog udara3
u poređenju sa odraslima normalne težine

Na temelju procjene udjela raka u UK-u 2010. godine koji su se mogli pripisati faktorima životnog stila i rizika okruženja u 14 slučajeva.
Na temelju meta-analize dostupnih prospektivnih kohortnih studija (od marta 2008.).
BMI=indeks tjelesne mase, CHD=koronarna bolest srca.


Reference