Koje su mjere pretilosti

Koje su mjere pretilosti

Mjere pretilosti

• Indeks tjelesne mase (Body Mass Index, BMI), je mjera koja ukazuje nutritivni status odrasle osobe i računa se kao težina u kilogramima podijeljena visinom u metrima (kg/m2). Rizik prerane smrti i mnogih ozbiljnih bolesti povećava se sa višim BMI-em.1

Klasifikacija pretilosti se temelji na vrijednosti BMI (indeks tjelesne mase) kako je prikazano na slici 1.1

Slika 1. Klasifikacija pretilosti na temelju vrijednosti BMI1

BMI za normalnu težinu kreće se od 18,5 do 24,9 kg/m2.1 Pojedinci su prema BMI-u definirao kao:1

 • Pretjerane težine ako imaju BMI od 25–29,9 kg/m2
 • Pretili ako imaju BMI ≥ 30 kg/m2

U donjoj je tabeli opisana klasifikacija pretjerane težine i pretilosti prema BMI-u i obimu struka. U tabeli su takođe navedeni povezani rizici od dijabetesa tipa 2, hipertenzije i kardiovaskularnih bolesti (CVD).6

  Kategorija BMI-a
Obim struka Normalno
18,5 - 24,9 kg/m2
Pretjerana težina
25 - 29,9 kg/m2
Pretilost razreda I
30 - 34,9 kg/m2
Muškarci: <102 cm
Žene: <88 cm
Najmanji rizik Povećani rizik Visoki rizik
Muškarci: ≥ 102 cm
Žene: ≥ 88 cm
Povećani rizik Visoki rizik

Vrlo visok rizik 

Mjere abdominalne pretilosti

Sve veći broj dokaza govori da je abdominalna pretilost, a ne ukupno masno tkivo u tijelu, prediktor oboljenja i smrti povezane sa pretilošću.2 Tri mjere abdominalne pretilosti:

• Obim struka izmjeren u horizontalnoj plohi u sredini između bočnog grebena i donje granice zadnjeg rebra3

 • Obim struka se smatra najpraktičnijom mjerom abdominalnog masnog tkiva. Pretjerano abdominalno masno tkivo je povezano sa većim zdravstvenim rizicima nego što je to masno tkivo u perifernim područjima tijela.3
 • Što je veći obim struka, to je veći rizik od kardiovaskularne bolesti.4

Kako da ispravno izmjerite obim struka.

Prije svega, trebate:

 • Da imate metar ispravne dužine (po mogućnosti dug 200 cm)
 • Da provedete mjerenje na najširem lateralnom proširenju bokova
 • Da stojite slobodno, lagano raširenih nogu

Zatim ispravno mjerenje obima struka obavite na sljedeći način:

 1. Pronađite gornji rub ploče boka (gornji bočni greben) i donji rub zadnjeg rebra
 2. Metar stavite na polovinu između ta dva područja, pobrinite se da je postavljen horizontalno, da pristaje uz kožu, ali da ne pritišće stomak 
 3. Dva do tri puta normalno udahnite i izdahnite i izmjerite na kraju normalnog izdaha

• Izmjerite obim bokova u ravnini stražnjeg gornjeg bočnog grebena, gdje ga možete osjetiti ili na najširem obimu ispod struka.4 Izmjerite na najširem dijelu stražnjice.

Kako da ispravno izmjerite obim bokova.

 • Locirajte veliki trohanter (veliki trohanter femura je velika, nepravilna, četverokutna uzvisina kosti gornjeg lateralnog dijela kuka)
 • Provedite mjerenje na najširem lateralnom proširenju bokova
 • Pobrinite se da je metar u horizontalnom položaju
 • Izmjerite do najtačnije do najbližeg centimetra

• Omjer od struka do boka (Waist-to-hip ratio, WHR), koji dobijete mjerenjem obima struka podijelite obimom bokova.5 U tabeli ispod su navedene granične vrijednosti prema Svjetskog zdravstvenoj organizaciji (World Health Organizatio, (WHO) kao i rizici od metaboličkih komplikacija kao rezultat nalaza nakon mjerenja WHR-a.7

Mjera od struka do boka
Rizik od metaboličke komplikacije
 
Žene
≥ 0,85 cm
Muškarci
≥ 0,90cm
Znatno povećano
 
 

Reference