Pretilost
je put u bolest
Pretilost je jedna od najraširenijih, hroničnih bolesti za koju je potreban sistematski medicinki tretman i prevencija...
SZO opisuje pretilost kao najveći globalni hronični zdravstveni problem kod odraslih širom svijeta. U podacima SZO-a iz 2015. pretilost među…
Pretilost je bolest kojoj pridnose mnogi faktori uključujući genetiku, ponašanje, okruženje, medicinske faktore, puteve u centralnom nervnom sistemu (CNS) te…
Psihološke: depresija, loša mišljenje o samom sebi, loša kvaliteta života, poremećaj prehrane...
5,5% slučajeva raka može se pripsati pretilosti uključujući rak jednjaka, kolorektalni rak, rak gušterače, žuči, bubrega, dijke i materice...
Dobra je vijest da debljanje možemo spriječiti. Prema algoritmu liječenja Evropskog udruženja za ispitivanje pretilosti (European Association for the study…
Indeks tjelesne mase (Body Mass Index, BMI) je mjera koja ukazuje nutritivni status odrasle osobe i računa se kao težina…
BMI se računa na sljedeći način: BMI = težina (kg) podijeljeno visinom na kvadrat (m²)