Как се измерва нивото на затлъстяване

Как се измерва нивото на затлъстяване

Критерии за нивото на затлъстяване

• Индексът на телесната маса (ИТМ), чрез който се определя хранителния статус на хората в зряла възраст, се изчислява като теглото в килограми се раздели на височината в метри на квадрат (kg/m2). Колкото по-висок е ИТМ, толкова по-голям е рискът от преждевременна смърт или множество сериозни заболявания.1

Класификацията на нивото на затлъстяване се основава на стойността на ИТМ (индекса на телесна маса), както е посочено на фигура 1.1

Фигура 1. Класификация на нивото на затлъстяване според стойността на ИТМ1

Стойността на ИТМ при хора с нормално тегло е между 18,5 до 24,9 kg/m.2.1 Според всеобщо приетите стойности на ИТМ хората се разделят на:1

 • С наднормено тегло: ИТМ между 25 – 29,9 kg/m2
 • Страдащи от затлъстяване: ИТМ ≥ 30 kg/m2

Таблицата по-долу описва класификацията на нивото на наднормено тегло и затлъстяване според ИТМ и обиколката на талията, и показва връзката между тези заболявания и риска от диабет тип 2, хипертония и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).6

  Категория на ИТМ
Обиколка на талията Нормално тегло
18,5 - 24,9 kg/m2
Наднормено тегло
25 - 29,9 kg/m2
Затлъстяване клас I
30 - 34,9 kg/m2
Мъже: <102 cm
Жени: <88 cm
Най-малък риск По-голям риск Висок риск
Мъже: ≥ 102 cm
Жени: ≥ 88 cm
По-голям риск Висок риск

Много висок риск 

Критерии за изчисление на абдоминалното затлъстяване

Все повече доказателства показват, че абдоминалното затлъстяване, а не толкова общата телесна мазнина, е фактор за развитие на различни заболявания и смърт, причинени от затлъстяването. 2 Критерии за изчисление на абдоминалното затлъстяване:

• Обиколка на талията която се измерва хоризонтално около средата на тялото с помощта на измервателна лента и представлява разстоянието от хълбочния гребен в горната част на таза до долния край на последното ребро3

 • Обиколката на талията се смята за най-показателния критерий за абдоминални тлъстини. Излишните абдоминални тлъстини се свързват с по-висок риск от заболявания, отколкото тлъстините в периферните области на тялото.3
 • Колкото по-голяма е обиколката на талията, толкова по-висок е рискът от сърдечно-съдови заболявания.4

Как да измерите правилно обиколката на талията си.

Преди всичко:

 • Уверете се, че разполагате с достатъчно дълга измервателна лента (препоръчителна дължина 200 cm)
 • Направете измерването в най-широката част на бедрата
 • Застанете свободно, с леко разкрачени крака, и се отпуснете

След това правилният начин за измерване на обиколката на талията е:

 1. Открийте горния край на бедрената кост (хълбочния гребен в горната част на таза) и долния край на последната ребрена дъга
 2. Прекарайте измервателната лента по средата между тези две точки, уверете се, че лентата е успоредно на пода, прилепете я плътно до кожата, но без да натискате корема 
 3. Вдишайте и издишайте нормално 2-3 пъти и направете измерването в края на нормално издишване

• Обиколка на ханша измерена на нивото на задното горно хълбочно бодило, ако може да бъде открито с ръце, в противен случай в най-широката част под талията4. Измерването трябва да се направи около най-широката зона на задните части.

Как да измерите правилно обиколката на ханша си.

 • Намерете големия трохантер (големият трохантер на бедрената кост представлява дълга, четириъгълна издатина на костта в горната странична част на бедрото)
 • Направете измерването в най-широката част на бедрата
 • Уверете се, че измервателната линия е в успоредно положение
 • Измерете и запишете резултата с точност до най-близкия сантиметър на лентата

• Съотношение между обиколкaта на талията и ханша (WHR - Waist to Hip Ratio), което се получава, като обиколката на талията се раздели на тази на ханша.5 Долната таблица показва зададените от Световната здравна организация (СЗО) граници за съотношението талия към ханш, както и риска от усложнения в метаболизма, който е установен след изследвания при направено измерване на съотношението талия към ханш.7

Талия към Ханш индикатор
Риск от метаболитни усложнения
 
Жени
≥ 0,85 cm
Мъже
≥ 0,90cm
Значително по-висок
 
 

Цитирана литература